Digital Detox pre deti

Digitálny detox znamená oddych od digitálnych technológií.

Podľa oxfordského slovníka slovné spojenie Digital Detox označuje odlúčenie či oddych od elektronických zariadení.

Viac informácií už čoskoro!